Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Gynekologiska preparat övrigt

Tillbehör

Provburk i lämplig storlek innehållande 4% formaldehydlösning. OBS! Provburken får ej vara för liten. Vävnadsprovet ska i möjligaste mån ha fritt utrymme så att fixeringen blir optimal.

Gynekologiska preparat (övrigt) beställes i ROS - Gynekologi. Provtagningsunderlaget sätts för märkning av burk.

Pappersremiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare). Etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer för märkning av burk.


Formaldehydetikett för märkning av burken enligt regler från Kemikalieinspektionen.

Utförande

Cervix- och corpusabrasio sköljs i fysiologisk koksaltlösning så att onödigt blod avlägsnas.

Uterus med cancerfrågeställning ska lämnas färskt, ouppklippt till laboratoriet. På helger och vardagar efter kl 16:00 kan preparatet klippas upp och läggas i 4%  formaldehydlösning.

Övriga uterus klipps upp i framväggen in till kaviteten. Större myom (> 5 cm) incideras med iläggande av filterpapper eller liknande i snitten. Åtgärderna är till för att få en bra fixering av vävnaden. Preparatet placeras sedan i 4% formaldehydlösning.
 

Se även Kontroll och provinlämning


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandbok klinisk patologi

Innehållsförteckning
Reviderad 2016-12-02

Uppdaterad: 2016-12-19
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik