Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Remisser

Varje prov ska åtföljas av en remiss.
REMISS PAD/CYT till vävnads- och cytologprover.
REMISS CERVIXCYTOLOGI till vaginalcytologiska prover.
REMISS OBDUKTION till obduktioner
GYNEKOLOGISK CELLPROVKONTROLL beställes från den 27 maj i RoS.

Om det finns både vävnadsprov och cytologprov tagna samtidigt bör dessa åtföljas av separata remisser.

För patientsäkerheten är det mycket viktigt att remissen är korrekt ifylld både vad gäller patientidentitet och anamnes. Även uppgifter om remissinstans (inklusive ansvarskod) och antal avsända burkar/glas/provrör (se avsnitt Kontroll och provinlämning) är nödvändiga. I den mån det är möjligt ska streckkod för såväl personnummer som ansvarskod användas.
Om önskad svarstid ej är ifylld behandlas provet som om alternativet 2 veckor kryssats i (se avsnitt Svarstidsalternativ).

Om nödvändiga uppgifter saknas, är otydliga eller överensstämmelse ej råder mellan uppgifter på prov och remiss återsänds dessa för komplettering.
 


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandbok klinisk patologi

Innehållsförteckning
Reviderad 2015-09-24

Uppdaterad: 2016-01-27
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik