Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Svarstidsalternativ

Insändande kliniker ombeds fylla i önskemål angående svarstider. Syftet med detta är att infoga vårt utlåtande vid rätt tid i vårdkedjan. Svarstidsalternativen underlättar även laboratoriets prioriteringar.
 

Fryssnitt (svar under pågående operation)

Fryssnitt utförs på ofixerat material då man behöver en diagnos under pågående operation.
 

Snabbsvar

Begäran om snabbsvar innebär en extra debitering.

Om snabbsvar begärts omhändertas provet på snabbast möjliga sätt enligt nedan.

Punktionscytologi inlämnad förmiddag kan besvaras eftermiddag samma dag.

Övriga cytologiska prover inklusive vaginalcytologi kan besvaras tidigast påföljande vardag.

Benmärgsprover kan besvaras med preliminär diagnos samma dag. Om preliminär diagnos ej är nödvändig bör detta noteras på remiss. Svar kan lämnas tidigast påföljande vardag.

Vävnadsprover ska fixeras i formaldehyd minst ett dygn för att optimal kvalitet ska uppnås. Preparering på laboratoriet tar ytterligare cirka ett dygn, vilket innebär att svar tidigast kan lämnas andra vardagen efter operation. Fixeringstiden är avhängig provets storlek, vilket innebär att svarstiden för större preparat blir längre. 
 

Svarstid rutin

Provet besvaras inom 20 vardagar räknat från ankomstdag till laboratoriet.

Svarstid cervixcytologi

Indicerade prover besvaras inom 10 vardagar från ankomstdag till laboratoriet.
 


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandbok klinisk patologi

Innehållsförteckning
Reviderad 2010-03-05

Uppdaterad: 2016-08-23
Gerd Rosén, Medicinsk diagnostik