Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Amyloidos

Frågeställning amyloidos

 

Om frågeställningen enbart gäller förekomst av amyloidos hanteras provet enligt Allmän instruktion för histopatologiska prover.

Om provet utgörs av aspirerat bukfett på objektglas ska materialet lufttorkas - ej fixeras.
 

Frågeställning klassificering av amyloidos

 

Klassificering av tidigare känd amyloidos utförs av Klinisk patologi och cytologi, Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Vi ombesörjer packning och transport av prov. 
 

Tillbehör

Provburk.

Fysiologisk koksaltlösning.

Etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer för märkning av burken.

Remiss PAD/CYT eller konsultationsremiss med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, anamnes, remitterande läkare).
 

Utförande

Vävnadsprovet läggs i provburk med fysiologisk koksaltlösning.

Burken märks med etikett med patientens namn och
tiosiffriga personnummer.

Prov lämnas snarast tillsammans med remiss för fortsatt hantering på laboratoriet.
För ytterligare information var god kontakta Klinisk patologi och cytologi, Akademiska sjukhuset i Uppsala, tel 018 - 611 38 14.


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandbok klinisk patologi

 Innehållsförteckning
Reviderad 2016-12-02

 

 

Uppdaterad: 2016-12-02
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik