Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Fryssnitt  (svar under pågående operation)

Tillbehör

Provburk utan fixeringslösning.

Fryssnitt beställes i ROS - Fryssnitt. Provtagningsunderlaget sätts för märkning av burken.

Pappersremiss PAD/CYT: Remisshuvud fullständigt ifyllt, (svarstidsalternativ Fryssnitt, patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, anamnes, remitterande läkare).
Etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer för märkning av burken.

Utförande

För att minimera svarstiden ska laboratoriepersonalen i god tid meddelas på telefon 224 49.

  • att fryssnitt kommer att skickas
  • vilken tid det beräknas komma
  • typ av preparat
  • patientens persondata

Prov lämnas snarast tillsammans med remiss för fortsatt hantering på laboratoriet.
På remissen ska även anges telefonnummer dit svaret ska ringas.

Vävnad från patienter med känd smittrisk bör ej skickas för fryssnittsdiagnostik utan föregående konsultation med läkare på klinisk patologi, telefon 224 50.

Efter hantering av preparat med känd smittrisk ska berörd utrustning på laboratoriet saneras. Saneringen är tidskrävande och kan inverka negativt på svarstider för efterföljande fryssnitt samma dag och förmiddag påföljande dag.


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandbok klinisk patologi

Innehållsförteckning
Reviderad 2016-12-02

Uppdaterad: 2016-12-02
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik