Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Koner

Tillbehör

Fysiologisk koksaltlösning alternativt 4% formaldehydlösning. Se under utförande.

Provburk.

Provet beställes i ROS - Gynekologi. Provtagningsunderlaget sätts för märkning av burk.

Remiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare).
Etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer för märkning av burken.

Utförande

För Ryhovs operationsavdelning gäller följande:

Den suturmärkta konen läggs i fysiologisk koksaltlösning och lämnas snarast till klinisk patologi.
Om laboratoriet har stängt läggs konen i 4% formaldehydlösning. Se nedan om omhändertagande.

 

För övriga kliniker gäller följande:

 

Stor djup kon:
Läggs i 4% formaldehydlösning.

Liten ytlig eller fragmenterad kon:
1. Konen nålas upp på korkskiva med slemhinnan uppåt och med filterpapper mellan kork och vävnad utan att sträcka vävnaden.

2. Korkskivan läggs med preparatet nedåt i 4% formaldehydlösning.

 

Alternativt:  Se bild (länk till bild på konpreparat, öppnas i nytt fönster)

1. Konen klipps upp kl 12.

Om detta inte är möjligt ska kl 12 suturmarkeras.

2. Konen nålas upp på korkskiva med slemhinnan uppåt och med filterpapper mellan kork och vävnad utan att sträcka vävnaden.

3. Korkskivan läggs med preparatet nedåt i 4% formaldehydlösning.

Se även Kontroll och provinlämning


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandbok klinisk patologi

Innehållsförteckning
Reviderad 2016-12-02
 

 

Uppdaterad: 2016-12-02
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik