Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Lymfkörtel för lymfomutredning

Se även KVAST - Hematopatologi (extern länk till Svenska Läkaresällskapet, öppnas i nytt fönster), välj Hematopatologi.

Om förstorade körtlar finns på flera lokaler bör man i första hand välja axillära eller supraklavikulära lymfkörtlar, i andra hand cervikala och i tredje hand inguinala.

Om punktionscytologisk undersökning visar lymfommisstanke bör den punkterade lymfkörteln exstirperas.

Det är synnerligen viktigt att en ordentligt förstorad körtel exstirperas, att den tas ut i sin helhet och att den hanteras varsamt.

I de fall lymfomengagemang misstänks på svåråtkomliga lokaler (retroperitoneum, buk) kan mellannålsbiopsi, grovnålsbiopsi eller provexcision bli aktuell.
 

Tillbehör

Provburk (utan fixeringslösning).

Steril fysiologisk koksaltlösning.

Benmärg beställes i ROS - Benmärg. Provtagningsunderlaget sätt för märkning av burk.


Pappersremiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, remitterande läkare).
Etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer för märkning av burken.

En större burk med vanliga isbitar (gäller ej Ryhov).

Utförande

För att laboratoriepersonalen ska vara klar med sina förberedelser när provmaterialet anländer, ska i god tid meddelas

  • att ofixerat material kommer att skickas
  • vilken tid det beräknas komma
  • patientens persondata
     

Lymfkörteln läggs i provburk med steril fysiologisk koksaltlösning och transporteras till klinisk patologi åtföljd av komplett ifylld remiss.

Mellannålsbiopsier kan läggas direkt i Formaldehyd.

Prov från sjukvårdsinrättning utanför Ryhov
Provhantering se ovan.
Provburken placeras i en ytterburk med isbitar. Provet ska transporteras så att det når klinisk patologi, länssjukhuset Ryhov samma dag (absolut senast påföljande morgon – förvaras i kyla) och åtföljas av en komplett ifylld remiss. Märk transportlådan med "färskt".

Se även Kontroll och provinlämning
 


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandbok klinisk patologi

Innehållsförteckning
Reviderad 2016-12-02
 

Uppdaterad: 2017-07-13
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik