Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Muskelbiopsier

Biopsi bör inte understiga storlek 5 x 5 x 10 mm.

Frågeställning neuromuskulär sjukdom

Biopsier skickas till Neuromuskulära enheten i Linköping enligt deras anvisningar, tel 010 - 103 20 38.

Se även Muskelbiopsiinstruktion Linköping (extern länk till landstinget i Östergötland, öppnas i nytt fönster)
http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Narsjukvarden-i-centrala-Ostergotland/Neurologiska-kliniken-US/Neuromuskulara-enheten-NME/Muskelbiopsiinstruktion/ för omhändertagande. Prover får inte skickas fredagar.

Vi kan vidarebefordra prover tagna på Ryhov.

Om den kliniska diagnosen är osäker kan patienten remitteras till Neuromuskulära enheten, Universitetssjukhuset i Linköping.

 

Frågeställning vaskulit/myosit

 

Tillbehör

Provburk innehållande 4 % formaldehydlösning
Korkskiva
Knappnålar

Muselbiopsi beställes i ROS - PAD allmän. Provtagningsunderlag sätts för märkning av burk.

Pappersemiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare).
Etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer för märkning av burken.

 

Utförande

Provet läggs försiktig i gasväv i provburk med fysiologisk koksaltlösning.


Se även Kontroll och provinlämning


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandbok klinisk patologi

 Innehållsförteckning
 Reviderad 2015-12-02

 

Uppdaterad: 2016-12-05
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik