Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Bröstvävnad

Vid samtidigt prov från både höger och vänster bröst ska separata remisser skrivas med tydlig angivelse av höger respektive vänster bröst, detta oavsett frågeställning och typ av bröstpreparat.

Samtliga preparat

På remiss anges:
1. Tidpunkt för operation (avskiljande av vävnad).
2. Tidpunkt för påbörjande av fixering.

Preparatet skickas färskt nerkylt med is.

Sektor- och mastektomipreparat

Bröstpreparat ska inom en timma lämnas ofixerad till patologavdelningen, detta för att få kontroll över den fixeringstid som krävs för att receptorbestämning ska kunna utföras med jämn kvalité.

Patologavdelningen ska alltid meddelas via telefon när preparatet är på väg, detta för att ha kontroll på att provet kommer fram, telefon 224 49 (laboratoriet).

Färskt preparat lämnas senast kl 15:30, i undantagsfall fram till kl 16:00 efter överenskommelse.

Om bröstpreparat, undantagsvis, inte kan skickas ofixerat läggs det i 4 % buffrad formaldehydlösning och ska vara patologavdelningen tillhanda senast 24 timmar efter operationen.

Operation av bröstcancer bör inte utföras på fredagar.

Sektorresektat ska tusch- och suturmarkeras enligt överenskommelse, beskrivs i instruktionen "Bröstcancer färgmarkering vid sektorresektion", som kan rekvireras från patologavdelningen vid önskemål.

Mastektomipreparat ska suturmarkeras medialt.

Excisionsbiopsi

Biopsierna kan eventuellt markeras för orientering. 
Biopsierna skickas ofixerad enligt anvisning ovan eller i 4 % buffrad formaldehydlösning.

Diagnostiska biopsier t ex grov- och mellannålsbiopsier

Biopsierna skickas i 4 % buffrad formaldehydlösning.

Cytologiska prover

Se Bröstpunktion

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

 

Provtagningshandbok klinisk patologi

Innehållsförteckning
Reviderad 2016-12-02

Uppdaterad: 2016-12-05
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik