Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Tarmbiopsier

 

Utredning vid motilitetsstörning, kronisk idiopatisk pseudoobstruktionsfrågeställning

Se anvisningar från KVAST - Gastrointestinal patologi / KIIPO (extern länk till Svenska Läkaresällskapet, öppnas i nytt fönster)

 

Tunntarm

Utredning vid celiakifrågeställning

Se även anvisningar från KVAST - Gastrointestinal patologi / Duodenum (extern länk till Svenska Läkaresällskapet, öppnas i nytt fönster)

 

Tillbehör

Eventuellt milliporefilter alternativt annat blankt papper.

Provburk med formaldehydlösning 4 %.

Tarmbiopsi beställes i ROS - Histologi PAD allmän. Provtagningsunderlag sätts för märkning av burk.

Remiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare).
Etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer för märkning av burken.

Utförande

För att tunntarmsbiopsin inte ska rulla ihop sig kan den snarast efter uttagandet placeras med djupa ytan mot filtret/papperet. Pappersbiten med provet läggs i 4 % formaldehyd.

Se även Kontroll och provinlämning


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandbok klinisk patologi

Innehållsförteckning
Reviderad 2016-12-02
 

 

 

 

Uppdaterad: 2016-12-05
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik