Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Punktionscytologi

Tillbehör

Spruta med specialtillbehör.

Objektglas med mattrand märkta med patientens tiosiffriga personnummer och namn. Om hela namnet ej får plats är initialer ett minimikrav. Använd blyertspenna.

Objektglaskassett.

Punktionscytologi beställes i ROS - Cytologi allmän. Provtagningsunderlag sätts för märkning av objektglaskasett.

Pappersemiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare).
Etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer på objektglaskasett.

Cystvätska

Heparinrör.
70% alkohol.
Etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer.

 

Utförande

Materialet stryks ut på samma sida som glaset är märkt.
Då prov tas från flera områden markeras detta på glaset, exempelvis 1, 2, 3.
Vänster och höger ska också markeras på glasen.
Vid punktion av både vänster och höger bröst ska dessa skickas på separata remisser.
Punktatet bör lufttorkas snabbt, för att undvika artefakter. Man kan "vifta" med glaset i luften för att påskynda torkningen.

Placera glasen i objektglaskassett.
Provtagningsunderlag/etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på kassetten.

Cystvätska

Om det aspirerade materialet utgörs av vätska sprutas denna i ett heparinrör. Tillsätt lika delar 70% alkohol.

Se även Kontroll och provinlämning
 


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandbok klinisk patologi

Innehållsförteckning
Reviderad 2016-12-02

 

 

Uppdaterad: 2016-12-05
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik