Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Urinvägarnas cytologi

Blåssköljvätska - urin

 

Tillbehör

Plastflaska 250 ml med skruvkork, fylld till hälften med fixeringslösning ättika/metanol 1:10 beställes från länsförsörjningen, artikelnummer 17750400.

Blåssköljvätska/urin beställes i ROS - Cytologi. Provtagningsunderlag sätts för märkning av flaska.

Pappersremiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare).
Etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer för märkning av plastflaskan.
 

Utförande

Blåssköljvätska

Före sköljning töms blåsan på urin.
200 ml fysiologisk koksaltlösning sprutas in genom cystoskopet, man får då en mekanisk spolningseffekt på slemhinnan i blåsan.
Låt vätskan rinna ut i ett uppsamlingskärl.
Fyll upp provtagningsflaskan med sköljvätska, cirka 125 ml.
 

Urin

Morgonurin bör ej användas, då den ofta innehåller degenererade celler.
Låt patienten dricka rikligt med vatten, helst 1-2 liter.
Samla urin under ett par timmar.
För att undvika sedimentation av cellerna blandas den samlade urinen (skaka ej).
Fyll därefter upp provtagningsflaskan cirka 125 ml.

VIKTIGT!

På remissen anges alltid vad provmaterialet består av: Blåssköljvätska, kastad urin eller kateterurin. Detta har betydelse för utvärderingen av de mikroskopiska fynden.

Se även Kontroll och provinlämning


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandbok klinisk patologi

Innehållsförteckning
Reviderad 2002-12-02

 

 

 

Uppdaterad: 2016-12-05
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik