Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Benmärgsprover

Se även anvisningar från KVAST - Hematopatologi (extern länk till Svenska Läkaresällskapet, öppnas i nytt fönster)

Vid utredningar av sjukdomstillstånd i benmärg tas prov från crista iliaca eller sternum samt prov från perifert blod.

Indikationer när Yamshidibiopsi är att föredra framför punktion:

  • Malignt lymfom, stadieindelning

  • När tidigare punktion misslyckats vid eller vid misstanke om myelofibros, hårcellsleukemi eller metastaser

  • När jämförelse med tidigare utfärd biopsi begärs

  • Misstänkt aplastisk anemi

  • Misstänkt hemokromatos

  • Misstänkt vaskulit

Cristabiopsins längd bör ej understiga 2 cm.

Vid misstänkt akut leukemi bör minst 8 benmärgsutstryk göras.

Uppgift om eventuell adenit, hepatomegali, splenomegali bör finnas med.
 

Tillbehör

Objektglas med mattrand märkta med patientens tiosiffriga personnummer och namn. Om hela namnet ej får plats är initialer ett minimikrav. Använd blyertspenna.

Provrör/burk med 4% formaldehydlösning.

Etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer.

Formaldehydetikett för märkning av röret/burken.

Remiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare).
 

Utförande

Utstryk från benmärg, 6 - 8 stycken, lufttorkas.
Vid cristabiopsi görs 5-10 imprint som lufttorkas.
Märgkoagel liksom cristabiopsi fixeras i 4% formaldehyd.

Utstryk från blod, minst 4 glas, lufttorkas.
OBS! Aktuellt blodstatus ska alltid uppges: Hb, EVF, EPK, MCV, MCHC, LPK, TPK.

På Länssjukhuset Ryhov lämnas benmärgsprover på provinlämningen, Laboratoriemedicin, plan 4. Blod för blodstatus lämnas samtidigt.
 
OBS! Om svarstidsalternativ "Snabbsvar" har valts – ange ALLTID om akutsvar med preliminär diagnos önskas!

Se vidare Kontroll och provinlämning
 


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

 

Provtagningshandbok klinisk patologi

 Innehållsförteckning


 

 

Uppdaterad: 2017-01-02
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik