Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Luftvägarnas cytologi

Borstprov, bronksköljvätska, bronkioalveolärt lavage, TBNA och
sputum.

Diagnostik av borstprov, bronksköljvätska, bronkioalveolärt lavage, TBNA och sputum utförs enligt överenskommelse med patologen, universitetssjukhuset i Linköping.

Alla prover (ej odlingar) kan lämnas till patologen, ring på klockan när prov lämnas (färskt preparat = bronksköljvätska).

Transport från Jönköping till Linköping går varje dag kl 11:30.

”Linköpingsremiss”:   TBNA (en remiss),  Borstprov (en remiss), bronksköljvätska går på samma remiss som de andra.

”Jönköpingsremiss” :  Räkna samman alla skickade prov (burkar, glas samt rör på remiss, ej px som skrivs på egen remiss, (detta  för kvalitetssäkring, registrering av prov på klinisk patologi inför transport till Linköping). 

Exempel: TBNA eller  borstprov och  bronksköljvätska = 2 remisser (1 PAD/CYT Linköping och 1 PAD/CYT Jönköping).

Exempel:  TBNA, borstprov  och bronksköljvätska  samt px = 4 remisser  (2 PAD/CYT Linköping och 2 PAD/CYT Jönköping).
 

Utförande

Borstprover:

  • Borsten får ej doppas i ThinPrepburken!
  • När man borstat i vävnaden görs utstryk på 3 glas som skickas torra till Linköping.
  • Häll 1 – 2 ml NaCl i ett sedimentrör (så borsten doppas helt i koksalten, men inte mer).
  • Efter nästa borstning doppas borsten ned i sedimentröret.
  • När borstningen är klar hälls vätskan från sedimentröret i ThinPrepburken.
     

För varje provtagningsttillfälle tas ny borste, ny ThinPrep burk samt 3 nya glas.

TinPrep burk samt glas ska märkas med personnummer, namn, borstprov samt lokalisation.
 

TBNA

Nålen får ej doppas i ThinPrepburken!

  • När man gjort nålaspiration sprutas den direkt i ThinPrepburken utan att den doppas ner i vätska i ThinPrepburken.  (Är preparatet blodigt är det en fördel att man sprutar ut det i ThinPrepburken eftersom det centrifugeras bort innan analys).
  • Gör utstryk på 3 glas som skickas torra till Linköping (helst med körtelvävnad, glansigt, inte för blodigt).

För varje ny TBNA-lokalisation tas ny nål, ny ThinPrep burk samt 3 nya glas.

ThinPrep burk samt glas märks med personnummer, namn, borstprov samt lokalisation.
 

Bronksköljvätska

Vätskan ska komma ofixerad till cytologilaboratoriet där den prepareras och sedan transporteras till Linköping.

Rör märks med personnummer, namn, bronksköljvätska samt lokalisation.  Skicka med en extra namnetikett.

 

Sputum

Linköpingsremiss:

Fixeras i 70 % etanol.Provet tas på morgonen på fastande mage. Innan provtagning skall patienten skölja ur munnen samt snyta ur näsan. Patienten skall göra en kraftig upphostning, vilken kan behöva provoceras genom inhalation av retande ämne. Det är material från de djupare luftvägarna, ej saliv som önskas.Det upphostade materialet spottas direkt i burk med 70 % etanol. Vid transport per post kan laboratoriet ge upplysning om lämpligt emballage.Tre konsekutiva prover önskas, ett prov om dagen, tre dagar i följd.

 

Prover kan lämnas på klinisk patologi för vidarebefordran.


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandbok klinisk patologi

Innehållsförteckning
Reviderad 2016-12-02

 

 

Uppdaterad: 2016-12-05
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik