Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Missbruksanalyser

Alkoholer

Droganalyser i urin

Provtagningshandboken
klinisk kemi

Innehållsförteckning

 

Uppdaterad: 2017-05-30
Lisa Larsson, Medicinsk diagnostik