Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Centrifugeringsanvisningar

Blodprov tagna i gelrör eller rör utan tillsats bör koagulera minst 30 minuter i rumstemperatur (15-25°C) och centrifugeras inom 2 timmar.
RST-rör (trombin) med orange propp kan centrifugeras 5 minuter efter provtagning.
EDTA- eller Heparin-rör kan centrifugeras omedelbart.

Blodprov centrifugeras 10 minuter i 2000 g om ej annat anges.
Serum eller plasma som ska frysas eller förvaras längre tid avpipetteras i nytt rör. Serum från rör utan tillsats omcentrifugeras 5 minuter i minst 1200 g om inte annat anges. Överför serum/plasma till ett nytt rör.
Gelrör behöver ej omcentrifugeras om inte serum är synbart kontaminerat med röda blodkroppar.

Ange antal frysta rör på remissen när fler än ett skickas till klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov.
Särskild anvisning finns för koagulationsutredningar.

Provtagningshandbok
klinisk kemi

Tillbaka till provtagningshandbokens startsida
Reviderad 2005-01-26

Uppdaterad: 2017-01-10
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik