Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Droganalyser i urin

På klinisk kemi, Ryhov, Jönköping utförs droganalyser i urin på följande droger:

Amfetamin (nytt fönster)
Bensodiazepiner (nytt fönster)
Buprenorfin (nytt fönster)
Kannabinoid (nytt fönster)
Kokain (nytt fönster)
Metadonmetaboliter (nytt fönster)
Opiater (nytt fönster)
Tramadol (nytt fönster)

På laboratoriemedicin, Ryhov, utförs screening för narkotika med immunologisk metod.
Screening betyder att man preliminärt selekterar positiva prov från negativa.
Positivt resultat innebär att narkotika med stor sannolikhet finns.
Negativt resultat innebär att prover ej innehåller aktuell drog eller dennes metaboliter eller att koncentrationen är mindre än angivet gränsvärde (cut off).
För att ett positivt resultat ska ha juridisk  dignitet måste resultatet vara verifierat med en annan metod - LC/MS.
Alla positiva resultat skickas till verifiering, om beställaren inte aktivt väljer bort detta.

Beställning av dessa analyser kan göras på följande sätt:

Remiss 3 alternativt ROS Klinisk kemi - kategori: Droger. Analyser beställda på dessa sätt innefattar enbart en screeninganalys av ovan nämnda droger. Analysresultat på beställningar från remiss 3 och ROS är ej juridiskt godkända.

Beställning av drogtester för arbetslivet samt körkortsärenden, görs på specialremiss. Provtagningskit inklusive specialremiss med patientinstruktioner beställs via laboratoriemedicins kundtjänst, telefon (010-24)2 20 00.

Se även provtagning av droganalyser i urin.

 

Uppdaterad: 2017-12-05
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik