Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Förenlighetsprövning genom BAS-test

BAS=Blodgruppering och Antikropps-Screening

BAS-test kan utföras till patient som saknar kliniskt viktiga erytrocytantikroppar. För patient med kliniskt viktiga erytrocytantikroppar, se Förenlighetprövning genom MG-test.

BAS-test innefattar:

  • Kontroll av patientens blodgrupp
  • Antikroppsscreening
  • Datoriserad kontroll av förenlighet

Provtagnigsmaterial:

1 st rör med EDTA-tillsats 3 mL (lila propp)
Remiss: Blodgruppsserologisk undersökning
Röretikett

Provtagningsföreskrifter

Ansvarig provtagare intygar med sin namnunderskrift att provtagningsföreskrifterna följts.
När det framgår att provtagningsföerskrifterna inte följts utförs ej BAS-test. Förnyad provtagning krävs.
OBS! Prov för förenlighetsprövning ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter tas vid annat provtagningstillfälle än prov för blodgruppering.
Avsteg från denna regel får endast göras vid akut transfusionsbehov och då på den behandlande läkarens ansvar.

BAS-test kan utföras på prov som är högst 3 dygn gammalt (provtagningsdagen + 2 dygn).

Giltighetstid:

Giltighetstiden för en BAS-test är 5 dygn. (provtagningsdag + 4 dygn).

Svarstid
Vid akut beställning cirka 40 minuter i okomplicerade fall.

Svarsrutin:

BAS-test besvaras i ROS. (Om tillgång till ROS saknas kan BAS-testsvar på papper begäras).
Negativ BAS-test besvaras "BAS-test giltig för blodutlämning till och med (datum)".
Positiv BAS-test måste utredas med antikroppsidentifiering. 
Förenlighetsprövning genom MG-test måste utföras vid behov av blod till patient med tidigare kända irreguljära erytrocytantikroppar eller om BAS-test utfaller positivt.

 


 

Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

 

Provtagningshandbok transfusionsmedicin

Innehållsförteckning
Ackrediterad

 

 

Uppdaterad: 2015-06-09
Madelaine Andersson, Transfusionsmedicin, Psykiatri rehab o diagnostik