Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Förenlighetsprövning genom MG-test

MG-test = Mottagare-Givare test, (tidigare korstest)

När transfusion av erytrocyter ska ges till en patient med irreguljära erytrocytantikroppar prövas patientens plasma mot erytrocyter från varje tilltänkt givare. Kontroll sker av patientens blodgrupp och antikroppsscreening utförs för att kontrollera att ytterligare antikroppar inte tillkommit.

Provtagningsmateriel:

EDTA-rör (3 mL, lila propp).

Remiss:

BASTEST/BLODBESTÄLLNING
Röretikett

Provtagningsföreskrifter
Ansvarig provtagare intygar med sin namnunderskrift att provtagningsföreskrifterna följts. Prov som inte tagits enligt gällande föreskrifter undersöks ej. Förnyad provtagning krävs.
OBS! Prov för förenlighetsprövning ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter tas vid annat provtagningstillfälle än prov för blodgruppering.
Avsteg från denna regel får endast göras vid akut transfusionsbehov och då på den behandlande läkarens ansvar.

Giltighetstid
MG-test kan utföras på prov som är högst 3 dygn gammalt (provtagningsdagen + 2 dygn).
Blodenheter kan reserveras till och med dag 4, (provtagningsdagen + 3 dygn).

Blodrekvisition:

Av blanketten ska framgå hur många enheter som beställs, eventuella krav på enheterna samt transfusionsdag.

Svarstid:

Vid akut beställning ca 60 minuter om patientens antikroppar är tidigare kända och kompatibla erytrocyter finns tillgängliga.

Svarsrutin:

Transfusionsdokument medföljer beställda blodenheter. Detta kan innehålla anvisningar för hur transfusionen ska utföras.


Detta dokument hålls uppdaterad på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

 

Provtagningshandbok transfusionsmedicin

Innehållsförteckning
Ackrediterad

Uppdaterad: 2015-06-09
Madelaine Andersson, Medicinsk diagnostik