Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Om du har synpunkter på laboratoriemedicin

I Region Jönköpings läns system för att hantera avvikelser - Synergi - finns en modul där vårdpersonal kan registrera synpunkter och förbättringsförslag från kunder (remittenter) och patienter.

När en synpunkt kommer via telefon, e-post eller via personlig kontakt registrerar laboratoriemedicins personal synpunkten i Synergi. Kund som har tillgång till Synergi kan med fördel registrera synpunkten direkt i systemet.

Mer information om hur patienter som inte är nöjda med vården kan gå tillväga för att klaga och lämna synpunkter finns på 1177 Vårdguiden: Om du inte är nöjd med vården (nytt fönster)

Kontakta laboratoriemedicin

010-242 20 00

Uppdaterad: 2017-04-27
Stig Olsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik