Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

JUST - Käkkirurgi
(under omarbetning)

Målsättning med kursen är att ge en allmän orientering om vad  käkkirurgi står för idag och var forskningen befinner sig inom respektive delområde. Kursen ges huvudsakligen i form av föreläsningar. Aktuell litteratur meddelas i god tid innan kursstart och bör vara inläst. Kursen avslutas med individuell hemtentamen. Obligatorisk närvaro under teoridagarna.

Kursinnehåll

  • Betydelsen av patientens allmäntillstånd vid käkkirurgiska ingrepp
  • Farmaka av betydelse vid käkkirurgiska ingrepp
  • Basprinciper inom käkkirurgi
  • Dentoavleolära ingrepp: diagnostik, terapi och komplikationer
  • Ansiktstraumabehandling .
  • Anomali-, käkleds-, implantat- och rekonstruktionskirurgi
  • Oral medicin/oral patologi

Kontaktperson

Utbildningssekreterare
Ellinor Carlsson
E-post:   
Tfn: 010-242 53 20

Uppdaterad: 2017-08-16
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården