Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

JUST - Sällsynta diagnoser, kursbeskrivning

Området sällsynta diagnoser är omfattande och komplext och de personer som har en sällsynt sjukdom/diagnos har ofta en tillvaro som präglas av särskilda problem och behov. JUST-kursen i Sällsynta diagnoser är en aktuell genomgång av kunskapsläget samt om problem och möjligheter till förbättringar i omhändertagande och behandling med särskild inriktning på diagnostik och handläggning av odontologiska tecken och symptom. Vid Odontologiska Institutionen i Jönköping finns ett nationellt Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd.

Kursen inleds med teoridagar i Jönköping och avslutas med individuell hemtentamen. Obligatorisk närvaro under teoridagarna.

Kursinnehåll

  • Definitioner av sällsynta diagnoser
  • Odontologiska tecken och symptom vid sällsynta diagnoser
  • Diagnostik av avvikelser i orofacial funktion
  • Genetik och syndromdiagnostik
  • Exempel på sällsynta diagnoser med mun- och tandsymptom
  • Kunskapsläget om behandling vid sällsynta diagnoser
  • Handläggning, etik och behandlingssamarbete
  • Databaser om sällsynta diagnoser
  • Implementering av medicinska centra för sällsynta diagnoser i Sverige och inom EU

Kontaktperson

Utbildningssekreterare
Ellinor Carlsson
E-post:
Tfn: 010-242 53 20

Uppdaterad: 2017-06-29
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården