Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård, kursbeskrivning

För närvarande är ingen kurs planerad.

Kursen inleds med en inläsningsperiod av anvisad litteratur. Det teoretiska kursavsnittet på 40 timmar inleds med ett diagnostiskt prov och avslutas med kunskapsredovisning.

Efter den teoretiska delen ska kursdeltagarna ha handledd klinisk tjänstgöring med tandbehandling under lustgassedering (24 timmar).

Intyg på genomgången kurs utfärdas av kursansvariga när samtliga delar av kursen , inklusive klinisk tjänstgöring, är godkända. Obligatorisk närvaro under teoridagarna.

Kursinnehåll

  • Luftvägarnas anatomi och funktion
  • Preoperativ bedömning, anestesirisker
  • Lustgasens farmakologi och dess kliniska effekter
  • Lustgas och tandvård
  • Sedering med bensodiazepiner
  • Smärtfysiologi
  • Terapiplaneringsövningar

Särskilda förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs legitimation som tandläkare.

Kontaktperson

Utbildningssekreterare
Martina Florin
Tfn: 010-242 53 20
E-post:

Uppdaterad: 2018-01-08
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården