Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

JUST - Pedodonti
(under omarbetning)

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge en fördjupad inblick i ämnesområdet pedodonti och genomförs i form av föreläsningar och falldiskussioner. Kursen inleds med inläsning av anvisad litteratur och följs av teoridagar i Jönköping. Obligatorisk närvaro under teoridagarna för att erhålla kursintyg.

Kursinnehåll

 • Barnet som tandvårdspatient
 • Psykologiskt omhändertagande
 • Smärtkontroll och sedering
 • Barn med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning
 • Kommunikation vid neuropsykiatriska diagnoser
 • Karies hos småbarn
 • Traumatiska tandskador
 • Erosion
 • Tandutvecklings- och eruptionsstörningar
 • Oral patologi och kirurgi
 • Bettfysiologi för barn
 • Barn som far illa, Socialtjänstlagen
 • Forskning vid avdelningen

Kontaktperson

Utbildningssekreterare
Martina Florin
Tfn: 010-242 53 20
E-post:

Uppdaterad: 2018-01-08
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården