Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Utbildningsmötet

Utbildningsmötet vid Odontologiska Institutionen i Jönköping är ett diskussionsforum för utbildningsfrågor när det gäller specialiseringstjänstgöringen. Alla ST-tandläkare och deras huvudhandledare deltar i utbildningsmötet som vanligen sammanträder två gånger om året.

En del frågor som tas upp på utbildningsmötet hänskjuts till utbildningsutskottet för handläggning.

Utbildningsmöte hösten 2017

25 oktober kl. 08:00–09:00
Plats: Maskrosen, plan 9

Utbildningsutskottet

Inför varje termin arbetar utbildningsutskottet fram program för de teoretiska seminarierna

Uppdaterad: 2017-09-08
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården