Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Bästa ST-tandläkarmanus prisbelönat 2004

Lars Elfving – tidigare ST-tandläkare på Odontologiska Institutionen i Jönköping – tilldelades 20 april 2004 pris för bästa vetenskapliga ST-tandläkarmanus 2001–2003.

År 2001 instiftades vid Odontologiska Institutionen i Jönköping ett pris för att stimulera tandläkare under specialistutbildning till vetenskaplig forskning. Priset som är på 3 000 kronor delas ut vart tredje år.

Alla vetenskapliga manuskript och artiklar som har publicerats i Odontologiska Institutionen i Jönköpings Report Series eller i vetenskaplig odontologisk tidskrift under en treårsperiod, och där en eller flera tandläkare under specialistutbildning vid Odontologiska Institutionen väsentligt har bidragit till den vetenskapliga studiens genomförande, äger rätt att bli föremål för bedömning.

Sex artiklar lämnades in till bedömning för åren 2001–2003. Fem av dem hade redan publicerats i vetenskaplig tidskrift och ett arbete var under publicering. Samtliga artiklar hade oberoende granskats av professorerna Gunnar E. Carlsson, Anders Hugoson och Göran Koch.

Bedömningskommittén framhöll att samtliga arbeten var av god kvalitet med representation av både epidemiologisk, klinisk och experimentell odontologisk forskning.

Första pris – diplom och 3 000 kronor – tilldelades Lars Elfving, numera övertandläkare i klinisk bettfysiologi i Luleå, för artikeln Prevalence of different temporomandibular joint sounds, with emphasis on disc-displacement, in patients with temporomandibular disorders and controls.

Medförfattare: Martti Helkimo och Tomas Magnusson. Artikeln publicerades år 2003 i Swedish Dental Journal. Motiveringen var bland annat att den är ett exempel på en väl designad, genomförd och presenterad studie. 

Pris till bästa ST-tandläkarmanus delas nästa gång ut år 2007.

Sammanfattning av den prisbelönta artikeln

Sammanfattning av artikeln "Prevalence of different temporomandibular joint sounds, with emphasis on disc-displacement, in patients with temporomandibular disorders and controls".

Hedersomnämnande och diplom

Två tandläkare tilldelades hedersomnämnande och diplom:

  • Anita Alm, numera övertandläkare i pedodonti i Skövde, för artikeln Dental treatment in the primary dentition of 7–12 year-old Swedish children related to caries experience at 6 years. Medförfattare: Lill-Kari Wendt och Göran Koch. Artikeln publicerades år 2004 i Swedish Dental Journal. Motiveringen var bland annat att studiens resultat långsiktigt är betydelsefulla ur ett tandhälsoperspektiv.
  • Catharina Göthberg, numera övertandläkare i oral protetik i Jönköping, för artikeln Complications after treatment with implant-supported fixed prostheses: a retrospective study. Medförfattare: Tom Bergendal och Tomas Magnusson. Artikeln publicerades år 2003 i The International Journal of Prosthodontics. Motiveringen var bland annat att det är en bra studie med en idérik diskussion.

Bästa ST-tandläkarmanus

Översikt

Uppdaterad: 2014-01-24
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården