Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Bästa ST-tandläkarmanus prisbelönat 2007

Erik Lindfors – ST-tandläkare på klinisk bettfysiologi på OI i Jönköping – tilldelades 15 mars pris för bästa vetenskapliga ST-tandläkarmanus 2004–2006.

Erik Lindfors fick diplom och 3 000 kronor för artikeln Lindfors E, Magnusson T, Tegelberg Å. Interocclusal appliances – indications and clinical routines in general dental practice in Sweden. Den är publicerad i Swed Dent J 2006;30:123–134.

Priskommitténs motivering: "Ett arbete med en tydlig och viktig målsättning, vetenskaplig tyngd, delvis överraskande resultat och med en potentiellt stor betydelse för klinisk tandvård".  

En kommitté med professorerna Gunnar E Carlsson, Anders Hugoson och Göran Koch har oberoende av varandra bedömt de insända vetenskapliga artiklarna. Bedömarna var inte eniga i sin rangordning. 

Fler citat från kommittéutlåtandena: 

  • "Båda artiklarna är förtjänstfulla, ger värdefulla bidrag och ökar våra kunskaper. De är därför svåra att rangordna".
  • "Båda artiklarna är intressanta och välskrivna".
  • "Båda studierna är angelägna och ökar kunskaperna inom de aktuella ämnesområdena. Studierna är dessutom väl planerade och utförda. Det är mot denna bakgrund svårt att avgöra rangordningen mellan dem".

Det var 2001 som Odontologiska Institutionen i Jönköping instiftade ett pris för att stimulera tandläkare under specialiseringstjänstgöring till vetenskaplig forskning. Priset har delats ut 2004 och 2007. Nästa gång blir 2011 som de senaste fyra årens vetenskapliga manus och artiklar kan delta i ST-tandläkartävlingen.

Sammanfattning av den prisbelönta artikeln

Sammanfattning av artikeln Interocclusal appliances – indications and clinical routines in general dental practice in Sweden, PubMed (öppnas i nytt fönster).

Hedersomnämnande och diplom

Hedersomnämnande tilldelades Ann-Marie Adiels – nu övertandläkare i Skövde och Lidköping – för artikeln Adiels AM, Helkimo M, Magnusson T. Tactile stimulation as a complementary treatment of TMD in patients with fibromyalgia syndrome. A pilot study. Den är publicerad i Swed Dent J 2005;29:17–25. Läs sammanfattning av artikeln, PubMed (öppnas i nytt fönster).

Motivering: "Ett spännande, innovativt projekt av stort intresse och med nyhetsvärde som kan bli nydanande för behandling av patienter med terapiresistenta funktionsstörningar i käksystemet".

Bästa ST-tandläkarmanus

Översikt.

Uppdaterad: 2014-01-24
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården