Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

Foldrar

Kompetenscenter vid Odontologiska Institutionen i Jönköping är ett nationellt center för patienter med ovanliga diagnoser. Vi är en resurs för tandläkare, vårdpersonal, patienter och patientföreningar.

Högst 100 per miljon invånare

Med ovanliga diagnoser avses sjukdomar eller skador som finns hos högst 100 personer per miljon invånare och som leder till omfattande funktionsnedsättning. Mer information finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser. Se länk längre ner på sidan.

Vision

Vår vision är att alla individer med ovanliga diagnoser ska erbjudas adekvat information och omhändertagande inom tandvården oavsett var i Sverige man bor.

Verksamhet

 • Svarar på frågor och förmedlar information om sällsynta tillstånd.
 • Tar emot patienter från hela landet för utredning och information om diagnos.
 • Planerar behandling i nära samarbete med vår referensgrupp av specialister vid Odontologiska Institutionen.
 • Bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt och utarbetar vårdprogram.
 • Medverkar i nätverk och utbildning om ovanliga diagnoser.

Undersökning, information och rådgivning är kostnadsfri. Kostnader för röntgen kan tillkomma.

Verksamhet

 • Konsultation
 • Rådgivning
 • Diagnostik
 • Dokumentation
 • Metodutveckling
 • Forskning
 • Handledning
 • Utbildning

Länkar

 

 

 

Kontaktinformation

Postadress
Odontologiska Institutionen
Box 1030
551 11 Jönköping

Besöksadress
Hermansvägen 5
554 53 Jönköping

Tfn: 010-242 46 66

E-post

In English
National Oral Disability Centre for Rare Disorders

Medarbetare

 • Ämnesföreträdare
  Övertandläkare
  Specialist i pedodonti

  Johanna Norderyd
 • Övertandläkare
  Specialist i oral protetik

  Pernilla Holmberg
 • Tandsköterska
  Koordinator

  Annica Krogell
 • Tandsköterska
  Pernilla Wik
 • Vårdadministratör
  Anna Thofelt

Informationsfolder

Publikationer

Vårdprogram

Odontologiskt profylaxprogram

Råd vid sällsynta diagnoser

Strategier/handlingsprogram

Nätverk

Film

Pågående projekt

Forskningsrapporter

Postrar

Föredrag

Uppdaterad: 2017-11-07
Annica Krogell, Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd, Folktandvården