Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Tre äldre män på bänk, foto: Smålandsbilder.se

Verksamhetsområden

FoU-enheten bedriver forskning inom olika områden. I anslutning till våra huvudintressen försöker vi genom samverkan både lokalt och nationellt att skapa profilområden för att koncentrera våra forskningsinsatser och bli ledande inom dessa områden.

Uppdaterad: 2014-11-10
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion