Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Läkemedel

Farmakoterapi är en integrerad del i nästan all sjukvård. Allmänläkarna, som står för den största förskrivningen bland olika läkare, har ett särskilt ansvar för kroniska sjukdomstillstånd och förebyggande insatser.

En rationell läkemedelsförskrivning är en viktig del i evidensbaserad sjukvård och ligger nära FoU-enhetens uppdrag. Att statens kostnadsansvar för läkemedel nyligen överförts till landstingen, och i Jönköpings län i hög utsträckning lagts i primärvårdens budget, gör prioriteringsfrågor särskilt aktuella. Läkemedel har blivit en av många insatsfaktorer för en bra vård. Läs mer om detta i de publikationer Primärvårdens FoU-enhet ger ut.

Publikationer

Kontakt

Kjell Lindström

Tfn 036-32 52 02

Mer information

Läkemedelsverket
www.mpa.se

Apoteket
www.apoteket.se
www.fass.se

Janus (Läkemedelsenheten Stockholms läns landsting) 
www.janusinfo.org

Statens beredning för medicinsk utvärdering
www.sbu.se

 

 

Uppdaterad: 2015-03-04
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion