Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Äldreforskning

Vår kunskap om hur våra äldsta och ofta multisjuka bäst skall handläggas och behandlas är bristfällig. Äldre ingår nästan aldrig i de randomiserade kliniska studier som ligger till grund för behandlings-rekommendationer. Trots detta erhåller många äldre ofta många läkemedel och på särskilda boenden förskrivs i medeltal drygt 10 läkemedel per boende.

Under sista åren har ett antal studier av äldre på sjukhem och i hemsjukvård genomförts med bistånd av FoU-enheten. I flertalet har användningen av läkemedel varit centralt tema. Som exempel kan nämnas:

  • Utsättning av SSRI-läkemedel
  • Handläggning av infektioner och användning av antibiotika
  • Kartläggning av läkemedelsanvändning inom hemsjukvården
  • Optimering av läkemedelsanvändning inom hemsjukvården
  • Diabetesläkemedel
  • Bakteriuri och residualurin
  • Förekomst av resistenta bakterier i kroniska sår
  • Cystatin C, njurfunktion och läkemedelsinteraktioner

Publikationer

 

 
 

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2015-03-04
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion