Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Rapporter från 2004

 

 

2004:1
Sjukgymnast som primär instans

Författare: Ulrika Eskilsson, Ingrid Fridh, Per Skarrie

 

 

2004:2
Jourcentral på sjukhus eller på vårdcentral?

Utvärdering av flyttningen av Jönköpings jourcentral från sjukhusets akutmottagning till vårdcentralen Hälsan i oktober 2002.
Författare René Ferm, Jan Mångs, Kjell Lindström, Gunnar Persson


2004:3
AKO (Allmänläkarkonsult)

Utvärdering av fem års AKO-versamhet i Jönköpings sjukvårdsområde
Författare: Lars-Göran Persson, Staffan Ekedahl

2004:4
Tidig diagnostik av KOL

Kan spirometir användas i akutskedet vid infektionssymtom från nedre luftvägarna i vardagssjukvården?
Författare: Susanne Ekedahl


2004:5
Diabetes och integrerad mental träning

En kvalitativ studie om hur människor med diabetes typ i uppfattar sin livssituation efter genomgången kurs i Integrerad Mental Träning, jämför med före kursen
Författare: Christina Göth

Beställa rapporter

Kontakta oss

Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion