Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Elektropalatografi-plattor (EPG)

EPG-platta

Under förstoringsglas lägger tandteknikerchef Christina Nilsson på Ortodontilaboratoriet i Jönköping in 62 tunna koppartrådar med ett hårstrås diameter i en tunn gomplatta av plast. Varje tråd förbinder en liten 1,5 millimeters silverelektrod i gomplattan med en registreringsapparat.

Lära sig tala bättre

Den speciella gomplattan kan användas av barn och ungdomar som inte kan få ihop talljuden. Med hjälp av plattan kan de lära sig forma ljuden bättre så att de får ett tydligare tal.  Metoden kallas elektropalatografi (EPG). Det innebär att man i detalj ser hur tungan har kontakt med hårda gommen då man talar.

När inte vanlig träning räcker

Tungans funktion, framför allt samordningen av olika rörelser, kan vara störd vid skilda tillstånd. Om då inte vanlig träning hos logoped ger resultat kan man ibland ta hjälp av en EPG-platta för att kartlägga störningen och lägga upp ett träningsprogram. Barnet kan då följa på en tv-skärm hur tungan fungerar och själv se när den har rätt kontakt med gommen då de svåra ljuden uttalas. Detta kallas biofeedback-träning.

Enda i Sverige

Christina Nilsson och hennes kollega Jenny Thulin var i England en vecka våren 2005 och lärde sig tillverka EPG-plattor. Sedan har en ingenjör hjälpt dem att konstruera en apparat för att testa elektroderna. Tandregleringslaboratoriets prislapp för en EPG-platta är på runt 7 000 kronor. Eftersom man är det enda tandtekniska laboratoriet i Sverige som kan tillverka EPG-plattor får man beställningar från bland annat Stockholm, Göteborg och Linköping.

                                                        Bengt Olof Hansson


Denna text publicerades 7 februari 2006 som nyhet på Odontologiska Institutionen i Jönköpings webbplats och på Folktandvårdens intranät.

Kontaktperson

Thomas Johansson

Uppdaterad: 2014-02-07
Jenny Thulin, Tandtekniskt laboratorium, Folktandvården