Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Publicerade vetenskapliga arbeten 2013 inom Höglandets sjukvårdsområde

Avhandlingar

Ohrlander T. Aspects on preoperative evaluation prior to EVAR of AAA. Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2013

Originalarbeten

Loeb S, Drevin L, Robinson D, Holmberg E, Carlsson S, Lambe M, Stattin P. Risk of localized and advanced prostate cancer among immigrants versus native-born Swedish men: a nation-wide population-based study. Cancer Causes Control 2013 Feb;24(2):383-90

Wirén SM, Drevin LI, Carlsson SV, Akre O, Holmberg EC, Robinson DE, Garmo HG, Stattin PE. Fatherhood status and risk of prostate cancer: Nationwide, population-based case-control study. Int J Cancer 2013 Aug 15;133(4):937-43

Robinson D, Garmo H, Bill-Axelson A,  Mucci L,  Holmberg L, Stattin P. Use of 5α-reductase inhibitors for lower urinary tract symptoms and risk of prostate cancer in Swedish men: nationwide, population based case-control study. BMJ 2013;346:f3406

Sund-Levander M, Tingström P. Clinical decision-making process for early nonspecific signs of infection in institutionalised elderly persons: experience of nursing assistants. Scand J Caring Sci. 2013 Mar;27(1):27-35. Epub 2012 Apr 27.

Review-artiklar
 

Läromedel/monografier/bokkapitel
 

Abstract

Björkman J, Järhult J, Sandelin K. Varför väljer vi mastektomi vid små bröstcancrar? Ett försök att hitta förklaringar till beslutet genom noggrann journalgranskning. Kirurgveckan, Uppsala 2013 - även redovisad för Jönköpings sjukvårdsområde

David Robinson, Hans Garmo  Anna Bill-Axelson Lorelei Mucci, Lars Holmberg, Pär Stattin. 5α-reductase inhibitors and risk of prostate cancer. Nation-wide, population-based case-control study (P). American Urological Association, San Diego 4-8 Maj 2013.

Järhult J. Minimalintensiv handläggning av hypokalcemin efter thyreoideakirurgi. Kirurgveckan, Uppsala 2013 - även redovisad för Jönköpings sjukvårdsområde

Landerholm K, Falkmer U, Persson R, Wall N, Hallert C, Järhult J. Association mellan celiaki och tunntarms-NET - överrepresentation av HLA-DQ2 och DQ8. Kirurgveckan, Uppsala 2013 - även redovisad för Jönköpings sjukvårdsområde
Meehan A, Yaserloo P, Humble M, Wallin G, Järhult J. Lithium induced hyperparathyroidism - more than expected! Mpbeldagen Örebro dec 2013 - även redovisad för Jönköpings sjukvårdsområde

 

 

Uppdaterad: 2014-06-26
Anneli Ohlsson, Futurum, Verksamhetsnära funktion