Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

2017 Vårdcentralerna Bra Liv, Region Jönköpings län

Avhandlingar
 

Originalarbeten

 

Crona L, Stenmarker M, Öjehagen A, Hallberg U, Brådvik L. Taking care of oneself by regaining control - a key to continue living four to five decades after a suicide attempt in severe depression. BMC Psychiatry. 2017;17(1):69.

Nord M. Levodopa pharmacokinetics -from stomach to brain : A study on patients with Parkinson's disease [Doctoral thesis, comprehensive summary]. Linköping: Linköping University Electronic Press; 2017. DIVA

Review-artiklar, läromedel/monografier/bokkapitel/Övriga artiklar
 

Engström I, Bengtsson S. Vården börjar alltid med mötet. Läkartidningen. 2017; 114.

 

Uppdaterad: 2018-01-24
Anneli Ohlsson, Futurum, Verksamhetsnära funktion