Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

2017 Vårdcentralerna Bra Liv, Region Jönköpings län

Avhandlingar
 

Originalarbeten
 

Review-artiklar, läromedel/monografier/bokkapitel/Övriga artiklar
 

Engström I, Bengtsson S. Vården börjar alltid med mötet. Läkartidningen. 2017; 114.

 

Uppdaterad: 2017-11-20
Anneli Ohlsson, Futurum, Verksamhetsnära funktion