Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Publicerade vetenskapliga arbeten

Det är dags att sammanställa de vetenskapliga arbeten som publicerats och författats av anställda inom Landstinget i Jönköpings län.

Vi behöver hjälp med att få en redovisning av alla publicerade vetenskapliga arbeten inom respektive ansvarsområde.

Med publicerade arbeten avses artiklar, anmälningar etc i vetenskaplig fackpress, artiklar med vetenskaplig (inkl populärvetenskaplig) inriktning i olika tidskrifter och läromedel/monografier.
Abstrakt, postrar, föredrag o dyl ska inte rapporteras.

För att urskilja de arbeten som på något sätt har fått stöd från Futurums forskningsråd ber vi er markera detta i kolumnen längst till höger i formuläret.

Kontakt

Anneli Ohlsson

Uppdaterad: 2013-12-09
Anneli Ohlsson, Futurum, Verksamhetsnära funktion