Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Behandling och träning

Behandling och träning

Hjälpmedelcentralens kundserivce

036-32 41 00

Hjälpmedelscentralen
Box 1024
551 11 Jönköping

Beställningsportal webSesam 2.0  

Uppdaterad: 2014-09-01
Stefan Frisk, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service