Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

122409 Drivaggregat

För att underlätta för anhöriga eller personal som skall skjutsa en rullstolsburen person utomhus kan drivaggregat monteras på manuella rullstolar. Om drivaggregat ordineras till person på särskilt boende är det ett arbetstekniskt hjälpmedel. Hyran för drivaggregat och rullstol betalas av kommun resp primärvård.

Drivaggregat kan förskrivas av arbetsterapeut som har erfarenhet av hur drivaggregat används.

 

Rullstolar med drivaggregat
Benämning Art.nr. HMC

Rullstol Cross 45 cm med Lille Viking
Lille Viking 2000

30449

 


Vid beställning av övriga rullstolar med Lille Viking var vänlig kontakta kundtjänst. 

Uppdaterad: 2011-07-01
Henrik Olin, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service