Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Höftbälten för positionering (fasta bältesavlastare)

Hea Medicals höftbälte Bodypoint kan fästas i stolen på två olika sätt. Ett alternativ (1) är att använda ett treändsbeslag med tillhörande sölja. Det andra alternativet (2) är att använda ett bandlås med lock. Då alternativ 2 inte är kompatibelt med alla stolar, har vi valt att använda oss av alternativ 1. Tillsammans med höftbältet kommer en trekant med slits och en sölja (låsfunktion). Till vissa stolar passar treändsbeslaget. I annat fall kan man använda respektive rullstols egna fastsättningsalternativ (öglor och dyl.) och kombinera med medföljande sölja. 

Viktigt! Om höftbälte skall monteras på Etacs standard och transportstol, på av firma angiven plats, måste beställningen kompletteras med ett s.k ”trekantsändbeslag till cross”. Denna trekant har ett större hål än orginaltrekanten vilket är nödvändigt för att monteringen skall fungera på just dessa stolar. Trekantsändbeslagen finns i tre storlekar beroende på den storlek som väljs.

Trekantsändbeslag till cross
Benämning Bredd Storlek Art.nr. HMC
Trekantsändbeslag till cross 25 br (XS + S) 30277
Trekantsändbeslag till cross 37 br (M) 30278
Trekantsändbeslag till cross 50 br (L) 30279

Det finns olika modeller av Heas höftbälten utifrån den funktion man efterfrågar. Det finns bälten med två- eller fyra fästpunkter. Bältena skiljer sig också från att ha s.k. åtdrag ”en-från-mitten” och ”två-från-mitten” och ”två-från-sidorna”. Som alternbativ till spännen finns fix- eller metallspänne.
För mer information kan du uppsöka hemsidan www.heamedical.se eller kontakta konsulent eller kundtjänst på HMC.

Höftbälte
Benämning XS S M L
Bälte 2-p En-fr-mitten, fix-
spänne
30287 30288 26952 26819
Bälte 2-p En-fr-mitten, metall
spänne
30291 30290 26891 27022
Bälte 2-p Två-fr-mitten, fix
spänne
30294 30292 30293 30295
Bälte 2-p Två-fr-sidorna, fix
spänne
30298 30296 30297 -
Bälte 4-p En-fr-mitten, fix
spänne
30331 30332 26901 26668
Bälte 4-p En-fr-mitten, metall
spänne
30334 30337 26213 30333
Bälte 4-p Två-fr-mitten, fix
spänne
30338 30339 30336 30335
Uppdaterad: 2011-07-01
Henrik Olin, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service