Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Bladvändare 212703

Bladvändare
Benämning Art.nr. HMC Leverantör Art.nr. lev.
Bladvändare BLV/6D
Bladvändare
13984 Gewa AB 5100

Turny Supine 16812
Bladvändare för sängliggande personer. Provas ut i samråd med HMC.
Bladvändare

16812 Rehatek AB 511003

 

Tillbehör till bladvändare
Benämning Art.nr. HMC Leverantör Art.nr. lev.
Hand/ fingerkontakt till bladvändare BLV/6D 14246 Gewa AB 5420
Avsökande kontakt ASC-1 till bladvändare 14247 Gewa AB 5600
Uppdaterad: 2011-07-01
Henrik Olin, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service