Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Porttelefoner 213918

Porttelefon kan förskrivas som hjälpmedel till den som har stora svårigheter att ta sig till dörren och som vistas ensam i bostaden långa tider under dygnet. Porttelefon kan inte förskrivas till personer i särskilt boende. Porttelefonen kan styras antingen med rumsenhet eller fjärrkontroll.
På grundenhet och ev bordsapparat tas månadshyra ut (hjälpmedel grupp C), för montering och demontering debiteras fulla kostnaden direkt.

Ta alltid kontakt med kundservice på HMC före ordination.

Porttelefoner
Benämning Art.nr. HMC Leverantör Art.nr. lev.
Grundenhet, Gewa, Duocom
Grundenhet
14002 Gewa 2180

 

Tillbehör till Porttelefoner
Benämning Art.nr. HMC Leverantör Art.nr. lev.
Rumsenhet
Rumsenhet
14003 Gewa 218006
Demontering av porttelefon 15379 Teleproffs, Citylås  

Montering av porttelefon

17661 Teleproffs, Citylås  
Uppdaterad: 2011-07-01
Henrik Olin, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service