Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Hjälpmedelscentralen
Box 1024
551 11 Jönköping

Beställningsportal webSesam 2.0  

" escape="false" rendered="true" />-->

Handtag och grepp

Hjälpmedelcentralens kundserivce 

036-32 41 00

Hjälpmedelscentralen
Box 1024
551 11 Jönköping

Beställningsportal webSesam 2.0  

Uppdaterad: 2010-12-01
Stefan Frisk, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service