Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Greppanpassningar 2418

Greppanpassningar
Benämning Art.nr. HMC Leverantör Art.nr. lev.

Burköppnare Habo
Burköppnare

14192 Habo Gula 1012
Ergonoma Pistolgrepp 14285 Swereco 151650
D-06 innerØ 6 mm,
ytterØ 18 mm
14280 Triator 4421-2006
F-06 innerØ 6 mm,
ytterØ 24 mm
14282 Triator

4421-3006

F-08 innerØ 8 mm,
ytterØ 24 mm
14281 Triator 44711-3008
F-10 innerØ 11 mm, ytterØ 29 mm 14283 Triator 4421-3010
Nyckelgrepp 14278 Merivaara 144904
Nyckelgrepp metallstång 14279 Swereco 151800
Patentlåsöppnare Romboida 14196 Swereco 151870
Universalvred Miss Piggy
Miss piggy
14191 Swereco 151570
Universalvred UNI
Universal
14194 Etac 80503003
Uppdaterad: 2011-07-01
Henrik Olin, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service