Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Sårvård

Om projektet Sårvård

Sårvårdsgruppen tillkom våren 2007 på initiativ av Esthers lednings grupp. Syftet med gruppens arbete är att arbeta för enhetlig sårvård inom kommun och landsting på Höglandet. Gruppen började med  att genomföra en gemensam mätning/inventering av sår. Gruppen anordnade hösten 2008 utbildningsdagar i anslutning till redovisningen av resultatet. Sårvårdsprogrammet finns att ladda ner under länken riktlinjer för äldrevården. Instruktioner för linding m.m hittar ni under länken Blanketter och instruktioner.

Kommentarer i projektet

Sårvårdsgruppen har tagit en time - out under 2010, då organisationsförändringar pågår.

Ett nytt försök att dra igång sårvårdsgruppen 2012 har påbörjats men svårt att få ihop det på grund av många andra uppdrag och olika huvudman. Trycksår följas via Senior Alert och ett preventivt arbete pågår i hela länet.

Uppdaterad: 2014-09-09
Nicoline Vackerberg, Qulturum, Verksamhetsnära funktion