Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Vårdkedja - demens

Om projektet Vårdkedja – demens

Projektet startade med målet att komma fram till ett optimalt omhändertagande av demenssjuka och deras anhöriga genom en välfungerande vårdkedja på höglandet. Deltagarna i projektet har genom olika workshops  kommit fram till tydliga riktlinjer för att nå målet. Idag uppdateras riktlinjerna regelbunden och finns även som faktadokument.

Aktuellt 2012

Säkerställa kvalité genom uppföljning via register SveDem och BPSD.

Mål: alla kommunerna på Höglandet påbörjar registreringar i BPSD innan september 2012 och använder sina resultat i förbättringsarbete. SveDem ska användas av primärvården och geriatriken.

Test:Lärdomar av införandet av SveDem på Sävsjö vårdcentral april - april - dec 2012

Uppdatering och implementering av lokala riktlinjerna klart juni 2012. Presentation Esther ledningsgrupp augusti 2012.

Minnesanteckningar Esther demensgrupp mars 2012( Nytt fönster, word)

 

2011

Rapport - Förbättringsarbete demensutredningar, Sävsjö vårdcentral 

Esther Workshop september 2011
Antal deltagare:

Dokumentation workshops 2011
Presentation Helle Wijk(nytt fönster,pdf)

Presentation Gun Aremyr del 1 (nytt fönster, pdf)

Presentation Gun Aremyr del 2(nytt fönster,pdf)

Workshop februari 2011
Antal deltagare :59 från kommun, landsting och privata vårdaktörer, politiker

Syfte med dagen:
Att i dialogform komma fram till förslag på hur vi på Höglandet i praktiken arbetar vidare med samverkan och i team runt den enskilde och säkerställer uppföljningar, arbeta förebyggande och samverkar runt anhörigstöd.

Dokumentation av dagen:

Presentation Ulla Höjgård - nationella riktlinjerna.( nytt fönster, powerpoint)

Presentation Eva Fager- Knutsson, personcentrerad vård(nytt fönster, word)

Sammanställning grupparbeten( nytt fönster, pdf)

Prioritering kring utvecklingsarbete demens( nytt fönster, pdf)

Kontaktperson

Lisbeth Rundqvist
demenssjuksköterska
Vetlanda kommun
Lisbeth.rundqvist@vetlanda.se
0383-577 16

Mer information

Riktlinjer för demensvård på Höglandet, februari 2013 (pdf, nytt fönster)

 

Riktlinjerna är under bearbetning och beräknas klart juni 2012.

Uppdaterad: 2014-09-09
Nicoline Vackerberg, Qulturum, Verksamhetsnära funktion