Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Hemtagningsteam Nässjö

"Hemtagningsteamet" ska genomföra vårdplaneringar i hemmet och alla insatser som medborgaren har behov av de första tre veckorna efter hemgång från sjukhus.

I teamet ingår:Undersköterskor,sjuksköterskor,arbetsterapeut, sjukgymnast, rehabassistent och biståndshandläggare.

Bakgrund:
Under 2013 har vi i Nässjö jobbat med flera utvecklingsprocesser som är kopplade till att kommunen vid årsskiftet tog över ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende.Utgångspunkten för samtliga utvecklingsprocesser är att jobba med lösningar på frågeställningen: "På vilket sätt ska vi samverka i processerna, för att få ut bästa tänkbara värden på vård, omsorg och rehabilitering för medborgaren, utifrån våra gemensamma resurser".För arbetsgruppen som jobbat med utvecklingen av vårplaneringsprocessen har mycket tid och fokus lagts på grundarbete. Gruppen har jobbat fram en gemensam bild över dagens process, samverkan och värden i vårdplanering och vad som skulle kunna bli bättre om fler vårdplaneringar gjordes i hemmet. Gruppen har bla  jobbat fram urvalskriterier, rollbeskrivningar och flöden för hur ett speciellt "hemtagningsteam" ska kunna jobba.

Målet är att ett "hemtagningsteam" ska vara klart för att provas from vecka 43 2013 i ett avgränsat upptagningsområde av kommunen.

 

Projektet blev nedlagd hösten 2014 pga resursbrist.

 

Ansvarig

Elisabet Lind
Esther coach steg 2
Nässjö kommun

Tel: 0380 - 518259

 

Uppdaterad: 2016-04-07
Nicoline Vackerberg, Qulturum, Verksamhetsnära funktion