Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Uppdateringsschema för arbetsterapiprogram

Länsövergripande arbetsterapiprogram
Fakta Arbetsterapi-
program
Område Ansvarig Upp-daterat ATP-grupp Kommentar
Barn- och ungdomshälsa Barn- och ungdomspsykiatri Värnamo

Maj Johansson

Deltagare

140416 2017

Samarbete Höglandet, Jönköping och Värnamo. Även samarbete SÖ Regionen

Geriatrik Demensutredning Länet

Ingeborg Fogelberg

Deltagare

170330 2019  
Geriatrik Parkinsonism Länet

Maria
Terkildsson

Deltagare

161012 2018 Hela vårdkedjan.
Geriatrik Internmedicin Stroke Länet

Maria
Segerström

Deltagare

    Nytt program pågår
Geriatrik Internmedicin Viloortosbehandling/ Svullen hand Rehab-program Länet Elisabeth Ekman
 
120824 2017 Del i program eller riktlinjer?
Geriatrik Internmedicin Övrigt Bedömning av körförmåga Länet Elisabet Toorell
Deltagare
150929 2017 Specifierat kunskapsstöd i SÖ regionen finns
Geriatrik Ortopedi Rehabilitering efter benamputation Länet

Ylva Medén

Deltagare

150408 2017  
Internmedicin Hjärtsvikt Länet

Emilia
Schultz

Deltagare

140416 2017 Revideras utifrån nationella riktlinjer
Internmedicin KOL Länet

Katarina Allgurin

Deltagare

100505   Revidering aktuell
Internmedicin Riktlinjer vid rehabilitering
av patienter med njursvikt/dialys
Länet

Linda Westlund

Deltagare

150702 2017  
Internmedicin Lymfödem Rehabprogram, länet

Gunilla Larsson

Deltagare

170402 2019 Länk till sjukgymnastik
Internmedicin MS Länet

Martina Karlsson Dahlkvist

Deltagare

151201 2017 Nya nationella riktlinjer på gång
Levnadsvanor Smärta Smärta/stress Jönköping Primärvård Helena Gustafsson
Deltagare
091222 2017  
Ortopedi Distal underarmsfraktur SÖ- regionen Primärvård 170330 2019 Program är ute på remiss
Ortopedi Dupuytrens
kontraktur - postoperativt
Jönköping Eva Samuelsson 120614 2017  
Ortopedi Fingerfraktur SÖ- regionen Charlotte Josefsson 060305 2017  
Ortopedi Finger- och metacarpalbensfraktur SÖ-regionen Christina Zetterlund   2017  
Ortopedi PIP-ledsskador SÖ-regionen Madeleine Stark 071210 2017 Uppdatering pågår.
Ortopedi Triggerfinger Länet Eva Samuelsson 170330 2019  
Ortopedi Ärrbehandling Länet Elin Sjöstedt 080110 2017  
Ortopedi Höftfraktur Länet Viktor Johansson 101118 2019  
Ortopedi Höftledsplastik Länet Viktor Johansson 110531 2017  
Ortopedi Lateral
epicondyalgia
Rehab-program  Katharina Larsson-Uthas Primärvård 090315 2017 Omarbetning. Repr. från ortopedi, sluten och öppen vård utses
Ortopedi Tumbasartros Jönköping
Bra Liv
Christina Stéen 140113 2017

 

Ortopedi Reumatologi Carpaltunnel
syndrom
SÖ- regionen Christina Zetterlund 161208 2018  
Palliativ vård Palliativ vård Länet

Camilla Toth

Deltagare

150408 2017 Påbörjas hösten 2017
Psykisk hälsa Depression Länet

Anna Engvall

Deltagare

160912 2018

Hela vårdkedjan

Nya  nationella riktlinjer kommer.

Psykisk hälsa Rehabilitering
inom rättspsykiatrisk
vård
Ryhov Thomas Davidsson 120411 2017  
Psykisk hälsa Re-/habilitering för personer
med neuropsykiatrisk problematik
Länet

Kristina Rönnholm

Deltagare

120412 2017  
Psykisk hälsa Utredning av aktivitetsförmåga inom
rättspsykiatrisk
vård
Ryhov Thomas Davidsson 120411 2017  
Psykisk hälsa Utredning av
misstänkt neuropsykiatrisk diagnos
Regionen

Kristina Rönnholm

Deltagare

121206 2017 På gång
Psykisk hälsa Utredning av aktivitetsförmåga inom
psykosvården
Regionen

Bodil Äng

Deltagare

170331 2019  
Psykisk hälsa Rehabilitering
av aktivitetsförmåga
  Anne Henriksson 081220 2017

Ingår i rehabilitering i jämlik vård.

 

Psykisk hälsa Utredning av aktivitetsförmåga riktad mot arbete/
sysselsättning
 

Anne Henriksson

Deltagare

150801 2017 Ingår i rehabilitering i jämlik vård.
Psykisk hälsa Generellt arbetsterapiprogram för utredning av aktivitetsförmåga  

Malin Ogenblad

Deltagare

150604 2017

 

 

Reumatologi Dagvård RA Jönköping   131211    
Reumatologi Reumatiska sjukdomar Värnamo Katarina
Allgurin
140410 2017  
Övrigt Elrullstolsutprovning Länet Malin Hassel 100610 2017 Pågår
Övrigt Utprovning av personlyft och lyftsele Jönköping

Olivia
Kaså Liljemark

060310 2017 Vilande

Kontaktpersoner

Yvonne Londos

Uppdaterad: 2017-10-05
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri och rehabilitering