Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Flöde för administration av arbetsterapiprogram

  • Initiativ till framtagande av arbetsterapiprogram kan tas av både kliniskt verksamma arbetsterapeuter och arbetsterapiprogramgruppen, ATP-gruppen.
  • Initiativtagare kontaktar kollegor från aktuella verksamheter i länet, kommun och region, för samarbete med programmet.
  • Nya arbetsterapiprogram som planeras ska meddelas till ATP-gruppen som har en överblick över planerade/pågående arbeten i länet. Detta för att säkerställa att det inte pågår programutveckling inom samma ämnesområden.
  • Under arbetet med att utveckla arbetsterapiprogram kan kontakt tas med ATP-gruppen, där en coach kan utses för stöd och hjälp.
  • När programmet anses färdigt för granskning lämnas det till ATP-gruppen.
  • Arbetsgruppen läser in sig på materialet och tar upp programmet nästkommande sammanträde.
  • Information om sammanträdet sker via mail till programutvecklarna som bjuds in att delta.
  • Publicering av programmet sker på plus.rjl.se.

Kontaktpersoner

Habilitering

Vakant

Höglandet 

Mimi Kasseberg

Jönköping

Yvonne Londos

Värnamo

Ing-Britt Häger
 

 

Uppdaterad: 2017-01-17
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri och rehabilitering