Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Arbetsterapiverksamheten, Region Jönköpings län

Vision

Arbetsterapi för ett aktivt liv till nytta för individ och samhälle.

Arbetsterapi är den vetenskap som studerar människans aktivitetsförmåga. Arbetsterapeuter arbetar för människor som på grund av skada, sjukdom eller medfödd funktionsnedsättning har svårigheter att klara sina dagliga aktiviteter i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen och/eller under fritiden. Efter utredning av individens aktivitetsförmåga anpassas träningen eller annat stöd som behövs individuellt.

Insatserna utgår från evidensbaserad praxis och inriktas mot att förebygga, förbättra eller kompensera nedsatt förmåga att utföra vardagsaktiviteter. Målet är att främja individens möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina önskemål och behov i förhållande till omgivningens krav.

Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

1 mars 2016 organiserades länets rehabilitering in under verksamhetsområde Psykiatri och rehabilitering. Undantaget är rehabiliterig inom psykiatriska kliniken Jönköping. 2017 har även medicinsk diagnostik införlivats inom verksamhetsområdet.

Mål

Målet är att en tvärprofessionell, länsövergripande rehabiliteringsorganisation ska stödja utvecklingen för patientprocessen, professionen och rehabiliteringen ur ett helhetsperspektiv. Utvecklingen ska ske utifrån patientens och verksamhetens behov.

Sjukhus

Länsgemensamma enheter

Primärvård

Kommuner

 

Kontakt

Höglandssjukhuset

Astrid Nordvall Persson

010-243 72 54

Länssjukhuset Ryhov

Yvonne Londos

010-242 14 60

Habiliteringscentrum

Annika Magnusson

010-244 79 09

Värnamo sjukhus

Vakant

Mer information

 

 

 

Uppdaterad: 2017-11-01
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik