Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Arbetsterapiverksamheten vid Rättspsykiatriska Länsenheten, Länsjukhuset Ryhov

Verksamheten riktar sig främst till patienter som är inskrivna enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård samt i viss mån patienter inskrivna enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Arbetsterapeutens huvudsakliga insatser är bedömning av aktivitetsförmåga och ADL- förmåga. Med bedömning som grund kan patienten sedan erbjudas träning av social förmåga, färdigheter som krävs för boende samt träning under arbetsliknande former. Träningen är individuellt anpassad men kan ibland genomföras i grupp.

Patienten kan också erbjudas möjlighet att deltaga i öppna grupper där målsättningen är att patienten ska kunna prova aktiviteter som känns inspirerande och motiverande och vara första steget till mer målinriktade aktiviteter.
 
 

Kontakt

Thomas Davidsson
036 - 32 32 23

Uppdaterad: 2014-08-27
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik